Продуктово портфолио

Масла за смазване на вериги , електромотор и стационарни циркуляри

Масла за рязане

Хидравлични масла

Разделителни масла

Охлаждане и смазочни течности

Греси

Двутактови и четиритактови

Специално създадени, лесно биоразградими масла на основата на наситени синтетични естери, които отговарят на най-важнте изисквания за ефективност на двутактовите мотори.